VT Trucking - шаблон joomla Создание сайтов
 1. Tanındı Ş, Kürekçi AE, Güldoğuş S, Özcan O, Dıbırdık İ. BCG aşısının yapılma zamanı ile hücresel immunite arasındaki ilişki. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, 4-8 Haziran 1995, Ankara
 2.  Sarıcı SÜ, Alpay F, Kürekçi AE, Özcan O, Gökçay E. Yenidoğan sistemik kandidazisinde flukonazol tedavisi. Neonatoloji Kongresi, 25-26 Nisan 1996, İstanbul
 3. Sarıcı SÜ, Alpay F, Ünay B, Kürekçi AE, Gökçay E. Anne sütü veya formül mamayla beslenen preterm ve term süt çocuklarında kemik mineralizasyonunun değerlendirilmesi. Neonatoloji Kongresi, 25-26 Nisan 1996, İstanbul
 4. Kürekçi AE, Baysallar M, Karaarslan A, Taşçılar E, Emektaş G, Özcan O, Gökçay E. Ankara’da grup A - hemolitik streptokoklarda eritromisine direnç sıklığı. XL. Milli Pediatri Kongresi 14-17 Ekim 1996, Gaziantep
 5. Kürekçi AE, Gökçay E, Yanık A, Akın R, Erdem G, Özcan O. Henoch- Schönlein purpuralı olgularımızın analizi. XL. Milli Pediatri Kongresi. 14-17 Ekim, 1996, Gaziantep
 6. Akın R, Okutan V, Kürekçi AE, Dündaröz R, Öztürk H, Özcan O. Bir olgu nedeniyle abdominal tüberküloz. XLII. Milli Pediatri Kongresi. 25-28 Haziran ,1998, Kayseri
 7. Okutan V, Akın R, Kürekçi AE, Yozgat Y, Yanık A, Özcan O, Gökçay E. Akut bronşiyolitli süt çocuklarının tedavisinde nebülize adrenalin ve salbutamolün etkinliği. XLII.Milli Pediatri Kongresi. 25-28 Haziran,1998, Kayseri
 8. Akın R, Okutan V, Kürekçi AE, Taşcılar E, Alpay F, Gökçay E. EEG’de fokal epileptiform bulgu saptanan olguların klinik ve nöroradyolojik özelliklerinin araştırılması. XLII.Milli Pediatri Kongresi. 25-28 Haziran, 1998, Kayseri
 9. Kürekçi AE, Okutan V, Akın R, Tosuncuk HD, Özcan O, Gökçay E. Kronik viral hepatit B tedavisinde interferonun etkinliği. XLII. Milli Pediatri Kongresi. 25-28 Haziran 1998, Kayseri
 10. Köseoğlu V, Kürekçi AE, Kul M, Kısmet E, Özcan O. Malign fibröz histiyositom. 10. Pediatrik Onkoloji Kongresi 22-24 Ekim 1998, Ankara
 11. Kürekçi AE, Köseoğlu V, Türkmen B, Özcan O. Relaps mediastinal germ hücreli tümörde periferal kan progenitor hücre transplantasyonu. 10. Pediatrik Onkoloji Kongresi 22-24 Ekim 1998, Ankara
 12. Kürekçi AE, Köseoğlu V, Zeybek C, Özcan O. Pleuropulmoner blastoma. 10. Pediatrik Onkoloji Kongresi 22-24 Ekim 1998, Ankara
 13. Kürekçi AE, Atay AA, Zeybek C, Köseoğlu V, Özcan O. Demir eksikliği anemisi olan çocuklarda tam kanda trombosit agregasyonu. XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 1998, Ankara
 14. Kürekçi AE, Zeybek C, Köseoğlu V, Özcan O. G- CSF ve GM- CSF’in trombosit fonksiyonları üzerine etkileri. XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 1998, Ankara
 15. Kürekçi AE, Köseoğlu V, Yozgat Y, Kısmet E, Özcan O. Akut lenfoblastik lösemili olgularda sonuçlarımız. XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 1998, Ankara
 16. Ertem M, Kürekçi AE, Doğru Ü, Günlemez A, Akar N, Çulha V, Cin Ş. Sebebi açıklanamayan ateş nedeni olarak bir hemofagositik lenfohistiyositoz olgusu. XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi 19-23 Mayıs 1999, Ankara
 17. Atay G, Kürekçi AE, Camgöz E, İdemen AE, Uysal Z, Gözdaşoğlu S, Ertem M, Cin Ş. Enfeksiyona sekonder hepatosplenomegali ve pansitopeni ile seyreden bir olgu. XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi 19-23 Mayıs 1999, Ankara
 18. Ertem M, Ünal E, İkincioğulları A, Kürekçi AE, Yavuz G, Taçyıldız N, Cin Ş. Busulfan toxicities using a high- dose (640 mg/m2) regimen in children undergoing bone marrow transplantation. 3rd National Bone Marrow and Peripheral Stem Cell Transplantation Congress June 3-5, 1999, Mersin, Turkey.
 19. Ertem M, Kürekçi AE, Aysev D, Ünal E, İkincioğulları A. Transmission of brucellosis by bone marrow transplantation. 3rd National Bone Marrow and Peripheral Stem Cell Transplantation Congress June 3-5, 1999, Mersin, Turkey.
 20. Kürekçi AE, Ertem M, Ünal E, İkincioğulları A. Bone marrow transplantation using a conditioning regimen without irradiation in achild with Fanconi anemia. 3rd National Bone Marrow and Peripheral Stem Cell Transplantation Congress June 3-5, 1999, Mersin, Turkey.
 21. Kürekçi AE, Ertem M, Ünal E, İkincioğulları A. Treatment of oral chronic graft- versus- host disease with topical steroid. 3rd National Bone Marrow and Peripheral Stem Cell Transplantation Congress June 3-5, 1999, Mersin, Turkey.
 22. Ertem M, Ünal E, Kürekçi AE, İkincioğulları A, Beksaç M, Beksaç S, Akar N, Cin Ş. Bir talasemi majör olgusunda kordon kanı kök hücre transplantasyonu. II. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 4-6 Ekim 1999, Antalya.
 23. Ertem M, Akarsu S, Kürekçi AE, Gözdaşoğlu S, Uysal Z, Doğru Ü, Şaylı T, Cin Ş. Hemofagositik lenfohistiyositoz: tanı ve tedavideki güçlükler. II. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 4-6 Ekim 1999, Antalya.
 24. Kürekçi AE, Ertem M, Uysal Z, Camgöz E, Gündüz K, Gözdaşoğlu S, Cin Ş. Perioküler hemanjiyomda interferon- tedavisi (bir olgu sunumu). II. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 4-6 Ekim 1999, Antalya.
 25. Ertem M, Taçyıldız N, Kürekçi AE, Tutar E, Yavuz G, Ünal E, Uysal Z, Akar N, İkincioğulları A, Gözdaşoğlu S, Cin Ş. Santral venöz kateter komplikasyonu olarak sağ atriyal trombus: 2 olgu sunumu. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 11-13 Kasım 1999, İstanbul.
 26. Kürekçi AE, Uysal Z, Ertem M, Yılmaz S, Akarsu S, Gözdaşoğlu S, Cin Ş. Parvovirus B19 enfeksiyonuna bağlı aplastik kriz ile gelen bir gizli herediter sferositoz olgusu. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi, 11-13 Kasım 1999, İstanbul
 27. Kürekçi AE, Gökçe H, Akar N. Faktör VIII yüksekliğinin pediatrik tromboz ve kronik hemolitik anemilerdeki önemi. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 1-4 Kasım 2000, İzmir.
 28. Gözdaşoğlu S, Uysal Z, Kürekçi AE, İkincioğulları A, Sunguroğlu A, Özdemir E, Altuntaş N, Azık F, Akarsu S, Aysev D, Cin Ş. Akut lösemili çocuklarda konjenital malformasyonlar ve sitogenetik özellikler. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 1-4 Kasım 2000, İzmir.
 29. Akarsu S, Gümüş D, Kürekçi AE, Uysal Z, Gözdaşoğlu S. Liyofilize amfoterisin B infüzyonuna bağlı anafilaksi. XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 1-4 Kasım 2000, İzmir.
 30. Demirkaya E, Kürekçi AE, Akarsu S, Atay AA, Özcan O. Pearson’s marrow sendromu: Bir olgu sunumu. III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 17-20 Ekim 2001, Ankara
 31. Atay AA, Kürekçi AE, Demirkaya E, Özcan O. Akut lenfoblastik lösemi tedavisi esnasında ortaya çıkan akut İTP: Bir olgu sunumu. III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 17-20 Ekim 2001, Ankara
 32. Atay AA, Türkmen B, Kürekçi AE, Köseoğlu V, Kısmet E, Şengül A, Özcan O. Umblikal kord kanında lenfosit subpopulasyonları ve progenitor hücre düzeyleri. III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 17-20 Ekim 2001, Ankara
 33. Ünüvar A, Kavaklı K, Kemahlı S, Kılınça Y, Çağlayan H, Ulutin O, İrken G, Yaprak I, Yeşilipek A, Celkan T, Kürekçi AE, Patıroğlu T. Hemofilide inhibitör sorunu: 10 merkezin sonuçları (preliminer çalışma). III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 17-20 Ekim 2001, Ankara
 34. Gözdaşoğlu S, Yavuz G, Uysal Z, Kürekçi AE, Taçyıldız N, Ünal E, Akarsu S, Ertem M, Atalay S, Deda G, Akar N. L-asparaginaz içeren kombine kemoterapiye bağlı trombus. 2. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi 07-08 Kasım 2001, İstanbul
 35. Kısmet E, Karaoğlu A, Atay AA, Arpacı F, Kürekçi AE, Özcan O, Köseoğlu V. Nüks nöroblastomada (evre IV) CD34+ hücre seleksiyonu uygulanmış periferal kan progenitör hücre transplantasyonu. 45. Milli Pediatri Kongresi 30 Eylül-5 Ekim 2001, Erzurum
 36. Kısmet E, Atay AA, Aydın Hİ, Demirkaya E, Kürekçi AE, Köseoğlu V, Özcan O. Pediatrik Hematoloji-Onkoloji’de yeni bir fungal etken: Rhodotorula rubra. XII. Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi 22-25 Mayıs 2002, İstanbul
 37. Kısmet E, Atay AA, Aydın Hİ, Demirkaya E, Ünay B, Kürekçi AE, Baysefer A, Köseoğlu V, Özcan O. Nörofibromatozis Tip 1 ile medulloblastoma ve glioblastoma multiforme birlikteliği. XII. Pediatrik Onkoloji Grubu Kongresi 22-25 Mayıs 2002, İstanbul
 38. Okutan V, Lenk M, Kürekçi AE, Atay AA, Özcan O. Sol-sağ şantlı doğumsal kalp hastalığına sekonder konjestif kalp yetersizliği nedeniyle enalapril kullanılan bir olguda gelişen pansitopeni. 46. Milli Pediatri Kongresi 15-19 Ekim 2002, Mersin
 39. Atay AA, Kürekçi AE, Yeşilkaya E, Özcan O. Helikobakter pilorinin tedavisinden sonra düzelen kronik immün trombositopenik purpura. 29. Ulusal Hematoloji Kongresi 25-28 Ekim 2002, Kemer-Antalya
 40. Kürekçi AE, Yeşilkaya E, Atay AA, Özcan O. Çocukluk çağı demir eksikliği anemisi ve helikobakter pilori ilişkisi. 29. Ulusal Hematoloji Kongresi 25-28 Ekim 2002, Kemer-Antalya
 41. Atay AA, Karaoğlu B, Kürekçi AE, Özcan O. Stenotrophomonas maltophilia: ağır bir sepsis olgusu. 29. Ulusal Hematoloji Kongresi 25-28 Ekim 2002, Kemer-Antalya
 42. Kalman S, Aydın Hİ, Sarıcı SÜ, Kürekçi AE, Özcan O, Gökçay E. Henoch-Schönlein purpuralı çocuklarda renal tutulum. V. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 21-25 Mayıs 2003, Antalya
 43. Kalman S, Kürekçi AE, Gök F, Sarıcı SÜ, Özcan O, Gökçay E. Renal transplantasyon sonrası mycoplasma pneumonia infeksiyonu. V. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 21-25 Mayıs 2003, Antalya
 44. Gözdaşoğlu S, Çavdar A, Babacan E, Yavuz G, Uysal Z, Ertem M, Kürekçi AE, Bökesoy I, Sunguroğlu A. Fanconi aplastik anemisi ve akut myeloid lösemi. XV. Ulusal Kanser Kongresi 23-27 Nisan 2003, Kemer-Antalya
 45. Atay AA, Kürekçi AE, Gülgün M, Yavuz T, Özcan O. Lökoeritroblastik reaksiyon ve fontanel bombeliği ile seyreden osteopetrorikets (bir olgu sunumu). IV. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 10-13 Eylül 2003, Trabzon
 46. Kürekçi AE, Atay AA, Akın R, Yavuz T, Gülgün M, Özcan O. Korpus kallozum disgenezisi, trigonosefali ve mental motor retardasyonun eşlik ettiği lökosit adhezyon defekti (bir olgu sunumu). IV. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 10-13 Eylül 2003, Trabzon
 47. Kürekçi AE, Atay AA, Arpacı F, Arslan M, Gürsel O, Özcan O. Myelodisplastik sendromlu bir çocukta 2-antijen uyumsuz CD34+ seleksiyonu yapılmış ABO/Rh uygun maternal periferal kök hücre transplantasyonundan sonra gelişen immun hemolitik anemi. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi 10-14 Ekim 2003, İstanbul
 48. Atay AA, Candemir G, Korkmazer N, Kürekçi AE, Özcan O. Işınsız hazırlayıcı rejimin kullanıldığı allojeneik periferal kök hücre transplantasyonundan sonra folik asit eksikliği gelişen Fanconi anemili bir olgu. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi 10-14 Ekim 2003, İstanbul.
 49. Kesik V, Atay AA, Kürekçi AE, Kısmet E, Köseoğlu V, Erler K, Akar N, Özcan O. Akut lenfoblastik lösemili bir çocukta tedaviye bağlı kuadrilateral kemiğin avasküler nekrozu. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi 10-14 Ekim 2003, İstanbul.
 50. Gözdaşoğlu S, Uysal Z, Ertem M, Kürekçi AE, Suskan E, Atay A, Azık F, İleri T, Cin Ş. Bebeklik çağı hemanjiyomalarında interferon alpha tedavisi. IV. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 10-13 eylül 2003, Trabzon
 51. Kürekçi AE, Kesik V, Atay AA, Sarıcı SÜ, Okutan V, İnal A, Pekel A, Özcan O. Helikobakter pilori infeksiyonlu çocuklarda antikardiyolipin antikor düzeyleri. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi 23-28 Eylül 2004 Antalya.
 52. Balamtekin N, Kalman S, Atay AA, Okutan V, Kürekçi AE, Özcan O, Gökçay E. Çocuklarda Kronik HBV İnfeksiyonu ve serum eser element düzeyleri. VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 5-7 Mayıs 2004, Ankara.
 53. Hacıhamdioğlu D, Atay AA, Kürekçi AE, Kendirli T, Okutan V, Kalman S, Gökçay E. İleri derecede hiperbilirubinemi ile seyreden sendromik arteriohepatik displazi: Bir olgu sunumu. VI. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 5-7 Mayıs 2004, Ankara.
 54. Atay AA, Kürekçi AE, Yavuz ST, Özcan O. Akut megakaryositik lösemi (AML-M7) nedeniyle kemoterapi almakta olan bir hastada ortaya çıkan ciddi gastrointestinal kanama tedavisinde rekombinant aktive faktör VII kullanımı. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi 23-28 Eylül 2004 Antalya.
 55. Atay AA, Kürekçi AE, Kesik V, Sarıcı SÜ, Okutan V, Özcan O, Gökçay E. Helikobakter pilori enfeksiyonlu çocuklarda vitamin B12 düzeyleri. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi 23-28 Eylül 2004 Antalya.
 56. Atay AA, Kalman S, Kürekçi AE, Gök F, Özgürtaş T, Özcan O. Beta-Talasemi taşıyıcısı çocuklarda renal tübüler fonksiyonlar. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi 23-28 Eylül 2004 Antalya.
 57. Erkasar-Çıtak F, Akkaya E, Ezer Ü, Kürekçi AE. Hematolojik maligniteli çocuklarda saptanan minör konjenital anomaliler. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi 23-28 Eylül 2004 Antalya.
 58. Erkasar-Çıtak F, Akkaya E, Ezer Ü, Kürekçi AE. Lösemili çocuklarda yaşamı tehdit eden gastrointestinal sistem kanamalarının rekombinant faktör VIIa ile tedavisi. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi 23-28 Eylül 2004 Antalya.
 59. Erkasar-Çıtak F, Ezer Ü Akkaya E, Özbülbül N, Bahçe M, Kürekçi AE. Akut promiyelositik lösemili bir çocukta all-trans-retinoik asit kullanımına bağlı miyozit: bir olgu sunumu. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi 23-28 Eylül 2004 Antalya.
 60. Okutan V, Kürekçi AE, Acar M, Yozgat Y, Atay AA, Lenk MK, Uysal Z, Özcan O, Cin Ş. Beta Talasemi major olgularının miyokard fonksiyonlarının Doppler doku görüntüleme yöntemi ile değerlendirilmesi. IV. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi 6-9 Ekim 2004 Kayseri.
 61. Atay AA, Kürekçi AE, Orman H, Sarıcı SÜ, Okutan V, Özcan O, Gökçay E. Çocuklarda demir eksikliği ve demir eksikliği anemisinin tanısında retikülosit hücre indekslerinin önemi. V. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 11-14 Mayıs 2005 İzmir.
 62. Atay AA, Eker İ, Sarıcı SÜ, Duranoğlu L, Okutan V, Gül D, Kürekçi AE. Nijmegen Breakage sendromu: Bir olgu sunumu. V. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 11-14 Mayıs 2005 İzmir.
 63. Kürekçi AE, Atay AA, Sarıcı SÜ, Candemir G, Okutan V, Kesik V, Özcan O. Akut immün trombositopenik purpuralı olgularımızın retrospektif analizi. V. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 11-14 Mayıs 2005 İzmir.
 64. Atay AA, Yavuz T, Yenen MC, Ceyhan T, Okutan V, Kürekçi AE, Özcan O. “Corpus luteum hemorrhagicum” ile kendini gösteren glanzman trombastenisi: Bir olgu sunumu. V. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 11-14 Mayıs 2005 İzmir.
 65. Atay AA, Kürekçi AE, Kılıç S, Gülgün M, Özcan O. Akut lenfoblastik lösemili olgularımızın retrospektif analizi. V. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 11-14 Mayıs 2005 İzmir.
 66. Kürekçi AE, Atay AA, Güran Ş, Hacıhamdioğlu B, Eker İ, Kesik V, Pekel A, Özcan O. 5q- klonal anomalisi bulunan My+ akut lenfoblastik lösemili bir olgu. V. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 11-14 Mayıs 2005 İzmir.
 67. Kürekçi AE, Atay AA, Saldır M, Okutan V, Özcan O. Allojeneik kemik iliği nakli yapılan relaps akut lenfoblastik lösemi ve sirozlu bir çocukta ciddi gastrointestinal sistem kanamasının tedavisinde rekombinant aktive faktör VII. V. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 11-14 Mayıs 2005 İzmir.
 68. Kürekçi AE, Atay AA, Hacıhamdioğlu B, Eker İ, Okutan V, Kesik V, Kalman S, Özcan O. Allojeneik kemik iliği transplantasyonu sonrası siklosporin-A’ya bağlı gelişen TTP/HÜS ve plazmaferez ile başarılı tedavisi: Bir olgu sunumu. V. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 11-14 Mayıs 2005 İzmir.
 69. Okutan V, Yozgat Y, Atay AA, Kılıç A, Saldır M, Kürekçi AE, Öztürk E, Kocaoğlu M, Lenk MK. Çocuk yaş grubunda masiv pulmoner embolizme bağlı olarak gelişen bir akut kor pulmonale olgusu. 5. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi 16-18 Kasım 2005 Antalya.
 70. Balamtekin N, Gülgün M, Hacıhamdioğlu D, Kürekçi AE. Streptococcus pneumonia’ya bağlı purpura fulminans: olgu sunumu ve literatür özeti. 2. Uludağ Pediatri Kış Kongresi 19-22 Şubat 2006 Uludağ-Bursa
 71. Şenses Z, Kürekçi AE, Aydoğan H, Atay AA, Başustaoğlu AC. Febril nötropenili iki çocukta kateter kaynaklı sphingomonas paucimobilis bakteriyemisi. 7. Febril Nötropeni Sempozyumu 23-26 Şubat 2006 Ankara
 72. Taşdelen S, Akkaya E, Koşan B, Cengiz N, Ezer DA, Ezer Ü, Kürekçi AE. Lösemili çocuklarda santral venöz kateter kolonizasyonunun önlenmesinde sefazolinin yeri var mı? XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi 8-12 Kasım 2006 Antalya
 73. Akkaya E, Çıtak FE, Koşan B, Taşdelen S, Ezer DA, Ezer Ü, Kürekçi AE. Akut lenfoblastik lösemi tedavisinde yalancı ketonuri nedeni olarak mesna. XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi 8-12 Kasım 2006 Antalya
 74. Akkaya E, Taşdelen S, Koşan B, Ezer Ü, Kürekçi AE. Proptozis ile gelen relaps akut lenfoblastik lösemi: Olgu sunumu. XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi 8-12 Kasım 2006 Antalya.
 75. Okutan V, Kürekçi AE, Sarıcı SÜ, Atay AA, Yozgat Y, Azık FM, Lenk MK, Özcan O. Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü kullanan çocuklarda nötrofil hipersegmentasyonu. XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi 8-12 Kasım 2006 Antalya
 76. Gürsel O, Atay AA, Kürekçi AE, Avcu F, Nevruz O, Şenses Z, Öztürk E, Haşimi A Özcan O. Helicobacter pylori enfeksiyonlu çocuklarda trombosit aggregasyonu. XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi 8-12 Kasım 2006 Antalya
 77. Azık FM, Atay AA, Kürekçi AE, Ay H, Kibar Y, Özcan O. Priapizm gelişen orak hücreli anemili bir hastanın eritrosit aferezi ve hiperbarik oksijen ile başarılı tedavisi. XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi 8-12 Kasım 2006 Antalya
 78. Yozgat Y, Okutan V, Atay AA, Kürekçi AE, Lenk MK, Özcan O. Antrasiklin uygulanmış çocuk hastaların miyokardiyal performanslarının değerlendirilmesi. XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi 8-12 Kasım 2006 Antalya
 79.  Kürekçi AE, Atay AA, Azık FM, Güney Ç, Erduran E. Allojeneik kemik iliği nakli sonrası polyomavirus hominis tip 1 (BKV)’e bağlı geç başlangıçlı hemorajik sistit. 4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 1-4 Mart 2007-Uludağ, Bursa
 80. Kürekçi AE, Azık FM, Atay AA, Kocaoğlu M, Erdoğan E, Özcan O. Allojeneik kemik iliği nakli sonrası santral sinir sisteminde gelişen kloroma: bir olgu sunumu. 4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 1-4 Mart 2007-Uludağ, Bursa
 81. Kürekçi AE, Atay AA, Azık FM, Güney Ç, Erduran E. Allojeneik kemik iliği nakli sonrası polyomavirus hominis tip 1 (BKV) ve JC virusa bağlı geç başlangıçlı hemorajik sistit (iki olgu nedeniyle). 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 22-26 Mayıs 2007, Bursa
 82. Kürekçi AE, Atay AA, Azık FM, Hacıhamdioğlu B, Balamtekin N. Kronik hepatit B enfeksiyonu olan akut lenfoblastik lösemili bir olgunun interferon ile başarılı tedavisi. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 22-26 Mayıs 2007, Bursa
 83. Kürekçi AE, Üstünsöz B, Atay AA, Balamtekin N, Hacıhamdioğlu D, Gök F. Kasabach-Merritt sendromlu bir infantın sistemik ilaç tedavisi ve arteriyel embolizasyon ile başarılı tedavisi. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 22-26 Mayıs 2007, Bursa
 84. Kürekçi AE, Kalman S, Atay AA, Hacıhamdioğlu B, Aydın Hİ, Gök F, Beyan C, Eğin Y, Akar N, Özcan O. Henoch Schonlein purpuralı çocuklarda protrombotik risk faktörleri. 6. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 22-26 Mayıs 2007, Bursa
 85. Akkaya E, Koşan B, Erkasar-Çıtak F, Ezer Ü, Taşdelen S, Kürekçi AE. Akut promyelositik lösemili çocuklarda tedavi sonuçlarımız. XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi 16-19 Ekim 2007, Ankara
 86. Taşçılar ME, Hacıhamdioğlu B, Atay AA, Kürekçi AE. Rubinstein-Taybi sendromlu bir hastada periferik puberte prekoz: olgu sunumu. XII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir
 87. Torun D, Yılmaz E, Akar N, Atay A, Kürekçi AE, Özcan O. FV-FVIII düşüklüğü gösteren bir olguda ERGIC-53 geninde saptanan iki yeni mutasyon: EX4T del ve EX9 R202X. XXXIV. Ulusal Hematoloji Kongresi 08-11 Ekim 2008, Çeşme-İzmir
 88. Gürsel O, Atay AA, Kürekçi AE, Pekel A, Beyan C, Özcan O. İki aylık bir olguda Glanzmann trombastenisi: olgu sunumu. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24- 27 Mayıs 2009, Ankara.
 89. Gürsel O, Altun D, Atay AA, Bedir O, Kürekçi AE. Mycoplasma Pneumoniae enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen bir pansitopeni olgusu. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24- 27 Mayıs 2009, Ankara.
 90. Hacıhamdioğlu D, Kürekçi AE, Atay AA, Balamtekin N, Aydın A, Haşimi A, Özcan O. Koruyucu dozda demir alan sağlıklı çocuklarda antioksidan sistemlerin değerlendirilmesi. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24- 27 Mayıs 2009, Ankara.
 91. Afyoncu AO, Atay AA, Kürekçi AE, Balamtekin N, Haşimi A, Özgüven MA, Özcan O. Çocuklarda helicobacter pylori enfeksiyonunun vitamin B12 düzeyi üzerine etkisinin holotranskobalamin aracılığı ile saptanması. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24- 27 Mayıs 2009, Ankara.
 92. Gürsel O, Sarı E, Altun D, Atay AA, Akın R, Kürekçi AE. Vinkristine bağlı tek taraflı ptozis; olgu sunumu. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24- 27 Mayıs 2009, Ankara.
 93. Kürekçi AE, Gürsel O, Altun D, Atay AA, Bahçe M, Çıtak FE, Ezer Ü, Arpacı F. MLL geni yeniden düzenlenmesi olan Akut Miyeloid Lösemili bir olguda CD34+ kök hücre seleksiyonlu otolog kök hücre nakli. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24- 27 Mayıs 2009, Ankara
 94. Kürekçi AE, Gürsel O, Altun D, Atay AA, Bahçe M. Diferansiye edici ajan olarak ATRA’nın kullanıldığı, monozomi 7’si olan juvenil miyelomonositik lösemili bir olguda allojeneik kök hücre nakli. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24- 27 Mayıs 2009, Ankara.
 95. Kürekçi AE, Gürsel O, Bolat A, Taşçılar E, Vurucu S, Gül D, Akın R. Nörolojik bulgular ile ortaya çıkan Chediak-Higashi sendromu: iki olgu sunumu. 45. Türk Pediatri kongresi, 16-21 Haziran 2009, Kapadokya.
 96. Kürekçi AE, Gürsel O, Atay AA, Altun D, Aydın İ, Çaycı T. Hematopoetik kök hücre nakli uygulanan hastalarda laktik dehidrogenaz düzeyi engrafman zamanının belirlenmesinde bir belirteç olabilir mi? 35. Ulusal Hematoloji Kongresi, 7–10 Ekim 2009, Antalya.
 97. Gürsel O, Eker İ, Arslan M, Vurucu S, Kürekçi AE. RAB27A genindeki homozigot L26P mutasyonu sonucu gelişen ve nörolojik tutulumun ön planda olduğu bir tip 2 Griscelli Sendromu olgusu. 13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24-27 Mayıs 2011, Ürgüp, Nevşehir.
 98. Altun D, Kürekçi AE, Gürsel O, Hacıhamdioğlu D, Kurt İ, Aydın A, Özcan O. Demir eksikliği veya demir eksikliği anemisi olan çocuklarda tedavi öncesi ve sonrası malondialdehid, antioksidan enzimler ve renal tubuler fonksiyonların değerlendirilmesi. 8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 25-28 Mayıs 2011, Adana.
 99. Polat A, Gürsel O, Eker İ, Kürekçi AE, Özcan O. Ağır demir eksikliği anemisi olan bir adölesanda eritrosit transfüzyonu ile düzelen mikrotrombositopeni. 8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 25-28 Mayıs 2011, Adana.
 100. Gürsel O, Erdinç K, Ataş E, Güneş Ö, Üstünsöz B, Kürekçi AE. Alloimmün rejeksiyon nedeniyle primer engrafman yetmezliği gelişen talasemi major olgusunda parsiyel splenik arter embolizasyonu sonrası ikinci allojenik hematopoetik kök hücre nakli. 8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 25-28 Mayıs 2011, Adana.
 101. Öztürk M, Taşdelen S, Kayaalp T, Çelikbilek F, Ezer Ü, Asken-Ezer D, Kubar A, Kürekçi AE. Clofarabin tedavisi alan bir olguda BK virus kaynaklı hemorajik sistit. 8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 25-28 Mayıs 2011, Adana.
 102. Özyürek E, Vergin C, Büyükavcı M, Kılınç Y, Çetin T, Özbek N, Celkan T, Erduran E, Olcay L, Çetingül N, Patıroğlu T, Atabay B, Bör Ö, Ünal S, Güler E, Koç A, Gülen H, Kürekçi E, Söker M, Balkan C, Polat A, Tunç B, Ören H. Türkiye’de akut myeloid lösemi Berlin-Münster-Frankfurt (AML-BFM) protokolü ile tedavi edilen çocuk hastalarda sonuçlarımız: 8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 25-28 Mayıs 2011, Adana.
 103. Eker İ, Gürsel O, Kocaoğlu M, Sağlam C, Kürekçi AE. Peliosis hepatis ve splenis: olgu sunumu. 8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 25-28 Mayıs 2011, Adana.Kürekçi AE, Gürsel O, Eker İ, Öztürk M. İkinci nakil gerçekten gerekli mi? 7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, 8-10 Mart 2012, Antalya.
 104. Balamtekin N, Gürsel O, Kürekçi AE, Bağcı S. Kemik iliği transplantasyonu sonrası tekrarlayan safra taşı oluşumu kliniğiyle tanı konulan fuziform koledok kisti. 9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi 18-21 Ekim 2012, Antalya
 105. Eker İ, Gürsel O, Babacan O, Kubar A, Kürekçi AE. Blastik faz kronik myeloid lösemili bir çocukta major-BCR (e13-a2) ve minör-BCR (e1-a2) transcripti birlikteliği. XXXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 2012, Antalya.