VT Trucking - шаблон joomla Создание сайтов

Lisan gelişimi en hızlı 2 ve 5 yaşları arasında olur. Kelime hazinesi 50-100 kelimeden 2000'den fazlaya kadar artar. Cümle yapışı telegrafik cümlelerden ("Bebek ağlar") tüm temel gramer bileşenlerini içeren cümlelere doğru gelişir. Parmak kuralı olarak, 2 ve 5 yaşları arasında, tipik bir cümledeki kelime sayısı çocuğun yaşına eşittir (2 yaşında 2,3 yaşında 3, ve devamı). İki buçuk yaşındaki çocukların çoğu iyelikleri ("Benim topum"), zamanları ("yor' yapısı, "ben oynuyor" gibi), soruları ve olumsuzları kullanır. 4 yaşında 4'e kadar sayabilir ve geçmiş zamanı kullanır, 5 yaşında gelecek zamanı kullanabilir. Konuşma (anlaşılır sesler çıkarma) ve altta yatan zihinsel işe karşılık gelen lisanı birbirinden ayırt etmek önemlidir. Lisan hem ekspresif ve hem de reseptif fonksiyonları kapsar. Reseptif lisan(anlama) kazanılma hızı bakımından ekspresitif lisanına göre daha az değişir ve bu nedenle prognostik önemi daha fazladır. Lisan kazanımı kritik bir şekilde çevresel girdiye dayanır. Anahtar belirteçler arasında çocuğa yöneltilen konuşmanın miktarı ve çeşitliliği ve erişkinlerin soru sorma sıklıkları ve ses çıkarmayı desteklemeleri yer alır. Üst ve alt-sınıf ebeveynler arasında bu parametreler arasındaki belirgin farklılıklar okul öncesi lisan gelişimi ve sonraki okul başarısındaki sınıfa ilişkin farklarla paraleldir. Lisan gelişim hızını tecrübe etkilese de, dilbilimcilerin çoğu lisan öğrenmedeki temel mekanizmanın beyinde "kalıcı bağlantılı (hard wired)" olduğuna inanır. Çocuklar basitçe erişkin konuşmasını taklit etmez. Bunun yerine, gramerin karışık kurallarını çevredeki lisandan çıkarır, bu da ifade olmadan anlama hipotezini doğurur. Bu tür ifadesiz anlama kurallarının varlığına dair kanıtlar gramer hatalarının incelenmesinden gelir, çoğulu anlatmak için "ler"in ve geçmişi anlatmak için "di" nin (örn. ‘’biz çok sayıda fareler ürettik") çok yaygın kullanımı gibi. Çocuklarda lisan oluşturmaya doğuştan bir yatkınlık vardır. Örneğin, işaret dilini bilmeyen erişkinlerin yetiştirdiği sağır olan yetimlerin gerekli tüm grameri kapsayan kendi işaret dillerini oluşturdukları gözlenmiştir. Lisan hem bilişsel ve hem , de duygusal gelişim için kritik bir barometredir. Zeka geriliği ilk olarak yaklaşık 2 yaş civarında konuşmanın gecikmesi ile ortaya çıkabilir. Çocuk tacizi ve ihmal özellikle duygusal ifadeleri ortaya çıkarma becerisinde lisan gecikmesi ile koreledir. Lisan çocuğun erişkin kurallarını önce sesli ve sonra zihinsel olarak tekrarladığı içsel "özel konuşma" üzerinden davranışın düzenlenmesinde kritik bir rol oynar. Lisan ayrıca çocuğun hislerini ifade etmesini sağlar, dışa vurmadan öfkelenme gibi; sonuçta lisanı geciken çocuklar daha yüksek oranda öfke nöbeti ve diğer dışa vuran davranışları gösterir.