VT Trucking - шаблон joomla Создание сайтов

          Yaklaşık 2. ayda, istemli olarak (sosyal) gülümsemesi ve göz temasın artması ebeveyn-çocuk ilişkisinde bir değişikliği işaret eder, ebeveynin karşı taraftan sevildiği hissi güçlenir. Sonraki aylarda bebeğin motor ve sosyal kontrol miktarı ve bilişsel uğrayışı dramatik olarak artar. Karşılıklı düzenleme kompleks sosyal alışverişin bir formunu oluşturur.

          Fiziksel Gelişim: 3 ve 4. aylar arasında, büyüme hızı yaklaşık 20 g/güne düşer. Erken yakalama refleksinin azalması hem cisimleri kavramasına hem de isteyerek atmasına imkân sağlar. Yeni bir cisme ulaşamasa bile amaçlı olarak uzanmasına neden olur. Büyük kıvranma hareketlerinden "kıpır kıpır" olarak tanımlanan daha küçük, sirküler hareketlere kadar değişebilen spontan hareketlerin kalitesi de değişir. Trunkal fleksiyon kontrolünün artması amaçlı dönmeyi mümkün kılar. Toplam uyku ihtiyaçları yaklaşık 14-16/24 saattir, 9-10 saati geceye yoğunlaşır; bebeklerin yaklaşık %70'i 6 aylıkken 6-8 saat uyur.

          Bilişsel Gelişim: Bu yaş bebekleri kendi vücutlarını da keşfeder, dikkatle kendi ellerine bakar, ses çıkarır, tükürük saçar ve kulaklarına, yanaklarını ve genital bölgesine dokunur. Bu incelemeler, bebek istemli kas hareketlerinin öngörülebilir taktil ve görsel hisleri oluşturduğunu öğrenirken, sebep ve sonucu anlamada erken bir basamağı temsil eder. Bunlar ayrıca benlik algısının oluşumunda da rol alır. Bebekler sık tekrarlamaların belli duyguları bir araya getirir. 

          Duygusal gelişim ve iletişim: Öfke, eğlence, ilgi, korku, nefret ve şaşırma gibi primer duyguları uygun bağlamda farklı yüz ifadeleri ile ortaya çıkar. Güvenilen her erişkin ile yüz yüze iken zamanın yaklaşık %30'unda bebek ve erişkinin efektif ifadeleri benzeşir; gülme şiddetleri, göz açmaları ve dudak büzmeleri beraber artar veya azalır.