VT Trucking - шаблон joomla Создание сайтов
 
Hayatın İlk 2 Yılında Gelişimsel Basamaklar
Gelişimsel Basamak Ortalama Başarma Yaşı (ay) Gelişimsel Etkileri
KABA MOTOR
Otururken başı sabit tut tutar 2 Daha fazla görsel etkileşim sağlar
Kaldırıldığında başı geriye gitmez 3 Kas Tonusu
Orta hatta elleri kavuşturur 3 Kendini Tanıma
Asimetrik tonik boyun refleksi kaybolur 4 Çocuk orta hatta ellerini görebilir
Desteksiz Oturur 6 Araştırmaları Artar
Mideden Geriye Çıkarır 6.5 Trunkalfleksiyon, düşme riski
Tek Başına Yürür 12 Araştırma, aileye yakınlığın kontrolü
Koşar 16 Gözetimi Güçleşir
İNCE MOTOR
Çıngrağı Kavrar 3.5 Nesne Kullanımı
Nesnelere Yaklaşır 4 Vizomotor koordinasyon
Parmakla tutma 8 Küçük nesneleri araştırma
Kitap sayfalarını çevirir 12 Artan Özerklik
Kalemle Çizme 13 Vizomotor koordinasyon
İki küpü üst üste koyar 15 Nesneleri kombine etme
Altı küpten kule yapar 22 Görsel, kaba ve ince motor koordinasyonu
İletişim ve Dil
Yüze ve sese karşı güler 15 Daha aktif sosyal katılımcı
Tek heceli anlamsız sözcükler 6 Ses, duysal uyarı ile deneyim
Hayır denildiğinde durur 7 Sese yanıt (sözel değil)
El hareketi ile emirleri izler 7 Sözel olmayan iletişim
El hareketi olmadan emirleri izler (örn. “ver onu bana”) 10 Sözel kavrama
İlk anlamlı sözcükler 12 İsimlendirmeye başlama
4-6 Sözcük 15 Nesne ve kişilerin isimlerini öğrenme
10-15 Sözcük 18 Nesne ve kişilerin isimlerini öğrenme
İki sözcüklü cümleler (örn.”anne mama”) 19 50 kelimelik sözcük dağarcığı ile konuşmaya başlama
BİLİŞSEL
Nesnenin kaybolduğu yere anlık bakış(örn.düşen iplik yumağı) 2 Nesne sürekliliğin olmaması (görüş dışı, akıl dışı)
Kendi ellerine bakar 4 Kendini tanıma, neden ve etki
İki küpü birbirine vurur 8 Nesneleri aktif olarak karşılaştırma
Oyuncakları ortaya çıkarır (gizlendikten sonra) 8 Nesne sürekliliği
Bencil numaradan oyunlar (bardaktan içiyormuş gibi yapar) 12 Sembolik düşünmeye başlar
Oyuncağa ulaşmada sopayı kullanma 17 Sorunları çözmede bağlantıları kullanabilme
Oyuncak bebek ile oynama (bebeği biberonla besleme) 17 Sembolik düşünme

 

Yaşamın İlk Yılında Ortaya Çıkan Davranış Kalıpları
 

Yenidoğan dönemi (ilk 4 hafta)
Yüzükoyun Fleksiyon duruşunda yatar; başını bir yandan diğer yana çevirir; öne doğru kaldırıldığında baş yavaş düşer.
Sırtüstü Genellikle fleksiyonda ve hafif katı
Görsel Görme çizgisindeki yüze veya ışığa fiske olabilir; vücut döndürüldüğünde gözlerde ‘taşbebek gözü’ vardır.
Refleksler Moro yanıtı aktiftir; adımlama ve yerleştirme refleklesi aktiftir.
Sosyal İnsan yüzü görsel olarak tercih edilir.