VT Trucking - шаблон joomla Создание сайтов

 

Hayatın İlk 2 Yılında Gelişimsel Basamaklar
Gelişimsel Basamak Ortalama Başarma Yaşı (ay) Gelişimsel Etkileri
KABA MOTOR
Otururken başı sabit tut tutar 2 Daha fazla görsel etkileşim sağlar
Kaldırıldığında başı geriye gitmez 3 Kas Tonusu
Orta hatta elleri kavuşturur 3 Kendini Tanıma
Asimetrik tonik boyun refleksi kaybolur 4 Çocuk orta hatta ellerini görebilir
Desteksiz Oturur 6 Araştırmaları Artar
Mideden Geriye Çıkarır 6.5 Trunkalfleksiyon, düşme riski
Tek Başına Yürür 12 Araştırma, aileye yakınlığın kontrolü
Koşar 16 Gözetimi Güçleşir
İNCE MOTOR
Çıngrağı Kavrar 3.5 Nesne Kullanımı
Nesnelere Yaklaşır 4 Vizomotor koordinasyon
Parmakla tutma 8 Küçük nesneleri araştırma
Kitap sayfalarını çevirir 12 Artan Özerklik
Kalemle Çizme 13 Vizomotor koordinasyon
İki küpü üst üste koyar 15 Nesneleri kombine etme
Altı küpten kule yapar 22 Görsel, kaba ve ince motor koordinasyonu
İletişim ve Dil
Yüze ve sese karşı güler 15 Daha aktif sosyal katılımcı
Tek heceli anlamsız sözcükler 6 Ses, duysal uyarı ile deneyim
Hayır denildiğinde durur 7 Sese yanıt (sözel değil)
El hareketi ile emirleri izler 7 Sözel olmayan iletişim
El hareketi olmadan emirleri izler (örn. “ver onu bana”) 10 Sözel kavrama
İlk anlamlı sözcükler 12 İsimlendirmeye başlama
4-6 Sözcük 15 Nesne ve kişilerin isimlerini öğrenme
10-15 Sözcük 18 Nesne ve kişilerin isimlerini öğrenme
İki sözcüklü cümleler (örn.”anne mama”) 19 50 kelimelik sözcük dağarcığı ile konuşmaya başlama
BİLİŞSEL
Nesnenin kaybolduğu yere anlık bakış(örn.düşen iplik yumağı) 2 Nesne sürekliliğin olmaması (görüş dışı, akıl dışı)
Kendi ellerine bakar 4 Kendini tanıma, neden ve etki
İki küpü birbirine vurur 8 Nesneleri aktif olarak karşılaştırma
Oyuncakları ortaya çıkarır (gizlendikten sonra) 8 Nesne sürekliliği
Bencil numaradan oyunlar (bardaktan içiyormuş gibi yapar) 12 Sembolik düşünmeye başlar
Oyuncağa ulaşmada sopayı kullanma 17 Sorunları çözmede bağlantıları kullanabilme
Oyuncak bebek ile oynama (bebeği biberonla besleme) 17 Sembolik düşünme

 

Yaşamın İlk Yılında Ortaya Çıkan Davranış Kalıpları
 

Yenidoğan dönemi (ilk 4 hafta)
Yüzükoyun Fleksiyon duruşunda yatar; başını bir yandan diğer yana çevirir; öne doğru kaldırıldığında baş yavaş düşer.
Sırtüstü Genellikle fleksiyonda ve hafif katı
Görsel Görme çizgisindeki yüze veya ışığa fiske olabilir; vücut döndürüldüğünde gözlerde ‘taşbebek gözü’ vardır.
Refleksler Moro yanıtı aktiftir; adımlama ve yerleştirme refleklesi aktiftir.
Sosyal İnsan yüzü görsel olarak tercih edilir.
 

4. hafta


Yüzükoyun Bacaklar daha fazla ekstansiyonda; çeneyi yukarıda tutar; başını döndürür; öne doğru kaldırıldığında baş geçici olarak beden hizasında tutulur.
Sırtüstü Tonik boyun postürü baskındır; esnek ve gevşemiştir; oturma pozisyonuna getirildiğinde baş gecikir.
Görsel Kişiyi izler; hareket eden nesneleri takip eder.
Sosyal Sosyal temastaki kişinin sesiyle ahenk içinde beden hareketleri; gülümsemeye başlar.
 

8.hafta


Yüzükoyun Başı biraz daha kaldırır, öne kaldırıldığında baş bedenle aynı düzlemde tutulur.
Sırtüstü Tonik boyun postürü baskındır; oturma pozisyonuna getirildiğinde baş gecikir.
Görsel Hareket eden nesneyi 180 derece takip eder.
Sosyal Sosyal temasla gülümser; sesleri dinler.
 

12.hafta


Yüzükoyun Başı ve göğsü kaldırır, kolları ekstansiyona getirir; öne doğru kaldırıldığında baş vücut düzleminin üzerindedir.
Sırtüstü Tonuk boyun postürü baskındır; nesnelere uzanır ve onları yakalar; oyuncağa el sallar.
Oturma Oturur pozisyonda başın düşmesi kısmen telafi edilir; başı sallama hareketi ile erken baş kontrolü; sırt yuvarlaklaşır.
Refleks Tipik moroyanıtı devam etmez; defansif hareketler ya da seçici çekilme reaksiyonları yapar.
Sosyal Sosyal temas devam ettirilir; müzik dinler; ‘agu’ gibi şeyler söyler.
 

16.hafta


Yüzükoyun Başı ve göğsü kaldırır; baş neredeyse vertikal bir eksendedir; bacaklar ekstansiyondadır.
Sırtüstü Simetrik postür baskındır; eller orta hattadır; nesnelere ulaşır, kavrar ve ağza götürür.
Oturma Oturma pozisyonuna çekildiğinde baş geride kalmaz; baş sabittir, yukarı dönüktür; tam bir gövde desteğiyle oturmaktan hoşlanır
Ayakta durma Dik tutulduğunda ayakları ile iter.
Adaptif Küçük topu görür fakat ona doğru hareketlenmez
Sosyal Kahkahalarla güler; sosyal temas kesildiğinde huzursuzluk gösterebilir; yiyecek gördüğünde heyecanlanır.
 

28.hafta


Yüzükoyun Döner; başını kaldırır; veya emekler
Sırtüstü Başını kaldırır; döner; sürünme hareketleri
Oturma Pelvis desteğiyle kısa süre oturur; eller üzerinde öne doğru eğilir; sırt yuvarlaktır.
Ayakta durma Ağırlığın çoğunu taşıyabilir; aktif olarak ayağını kaldırabilir.
Adaptif Büyük nesnelere uzanıp avuçlayabilir; nesneleri bir elden diğerine aktarabilir; avuçlamak için radyalavuçiçi kullanılır.
Lisan Çok heceli bebek sesleri oluşur.
Sosyal Anneyi tercih eder; anlaşılmaz şeyler söyler; aynaya bakmaktan hoşlanır; sosyal temasın duygusal içeriğindeki değişikliklere yanıt verir.
 

40.hafta


Oturma Tek başına oturur ve destek olmadan ve sırtı düz bir şekilde süresiz oturabilir;
Ayakta durma ayağa kalkabilir; mobilyalara tutunarak yürüyebilir.
Motor Sürünebilir
Adaptif Nesneleri başparmak ve işaret parmağı ile tutar; nesneleri işaret parmağı ile itebilir; yardımlı bir kıskaç hareketiyle bilyeyi tutar; düşürdüğü nesneyi geri almaya çalışır; başka bir kişi tarafından avuçlanan nesneyi salıverir.
Lisan Tekrarlayıcı ahenkli kelimeler (baba, mama).
Sosyal İsmiyle çeğrıldığında yanıt verir; el sallar; ce-e oynar
 

52 hafta


Motor Bir elinden tutulduğunda yürür (48 hafta); yardımsız olarak ayağa kalkıp birkaç adım atar.
Adaptif Kıskaç hareketi yardımı olmadan başparmak ve işaret parmağı ile bilyeyi tutar.
Lisan Mama ve baba dışında birkaç kelime
Sosyal Basit top oyunlarını oynar; giyinirken uygun vücut şeklini alır.
 

Büyüme ve Kalori İhtiyaçları

Yaş Ortalama Günlük Tartı Alımı(g) Boy Uzaması(cm/ay) büyümesi (cm/ay) Baş Çevresi Kalori Alımı(kcal/g/gün) Önerilen Günlük
0-3 Ay 30 3.5 2.0 115
3-6 Ay 20 2.0 1.0 110
6-9 Ay 15 1.5 0.50 100
9-12 Ay 12 1.2 0.50 100
1-3 Yıl 8 1.0 0.25 100
4-6 Yıl 3 3 cm/yıl 1 cm/yıl 90-100

 

İnsanlarda Primer (süt dişi) ve Sekonder (kalıcı) Dişlerin Kronolojisi

Sürme Yaşı Dökülme Yaşı
  Maksiller Mandibular Maksiller Mandibular
Birincil dişler        
Merkezi kesiciler 6-8 Ay 5-7 Ay 7-8 Yıl 6-7 Yıl
Lateral kesiciler 8-11 Ay 7-10 Ay 8-9 Yıl 7-8 Yıl
Köpek dişleri 16-20 Ay 16-20 Ay 11-12 Yıl 9-11 Yıl
Birinci molarlar 10-16 Ay 10-16 Ay 10-11 Yıl 10-12 Yıl
İkinci molarlar 20-30 Ay 20-30 Ay 10-12 Yıl 11-13 Yıl
İkincil Dişler
Santral kesiciler 7-8 Yıl 6-7 Yıl    
Lateral kesiciler 8-9 Yıl 7-8 Yıl    
Köpek dişleri 11-12 Yıl 9-11 Yıl    
Birinci premolarlar (biküspidler) 10-11 Yıl 10-12 Yıl    
İkinci premolarlar (biküspidler) 10-12 Yıl 11-13 Yıl    
Birinci molarlar 6-7 Yıl 6-7 Yıl    
İkinci molarlar 12-13 Yıl 12-13 Yıl    
Üçüncü molarlar 17-22 Yıl 17-22 Yıl    

 

Bir Yaşından 5 Yaşına Kadar Ortaya Çıkan Davranış Paternleri
 

15 ay


Motor: Yalnız yürür; merdivenlerde sürünür
Adaptif: Üç küpten oluşan kuleler yapar; kalemle bir çizgi çeker; bilyeleri şişeye koyar
Lisan: Jargon; basit komutlara uyar; tanıdığı bir nesneyi (top) isimlendirebilir
Sosyal: İşaretle bazı isteklerini ya da ihtiyaçlarını gösterir; anne- babasına sarılır


18 ay


Motor: Zar zor koşar, küçük bir sandalyeye oturur; bir elinden tutulduğunda merdiven çıkar; çekmeceleri ve çöp kutularını araştırır
Adaptif: Dört küpten oluşan bir kule yapar; karalamayı taklit eder; vertikal çizgiyi taklit derek yapar; şişeden bilyeleri çıkarır
Lisan: 10 kelime (ortalama); resimlerin adını söyler; vücudun bir yada daha fazla bölümünü adlandırır
Sosyal: Kendi kendine beslenir; sıkıntıda olduğunda yardım arar; altını ıslattığında söyleyebilir; anne babayı öper


24 ay


Motor: Koşar, merdivenleri tek tek inip çıkar; kapıları açar; mobilyaya tırmanıp atlar
Adaptif: 7 küpten kule yapar (21 aylıkken 6); daire şeklinde karalama; horizontal çizgiyi taklit eder; kağıdı örnek alarak bir kez katlar
Lisan: Üç kelimeyi bir araya getirir (Özne, nesne, yüklem)
Sosyal: Kaşığı tutar; hemen önce yaşadığı deneyimleri anlatır; kıyafetlerini çıkarmaya yardım eder; resimli öyküleri dinler

30 ay


Motor: Basamakları ayaklarını değiştirerek çıkar
Adaptif: 9 küpten kule yapar; vertikal ve horizontal çizgiler çizebilir ancak genellikle bunları birleştirip bir artı yapamaz; çember şeklindeki çizgiyi taklit ederek kapalı bir şekil çizebilir
Lisan: Kendisine ben diye hitap eder; tüm ismini bilir
Sosyal: Eşyaları taşımaya yardım eder; oyunda taklit yapar;

36 ay


Motor: Üç tekerlekli bisiklete biner; tek ayağının üzerinde bir süre durabilir.
Adaptif: 10 küpten oluşan kule yapabilir; 3 küpten bir köprü yapmayı örnek alarak yapabilir; bir çemberi örnek alarak yapar; bir artıyı örnek alarak yapar
Lisan: Yaşı ve cinsiyeti bilir; üç nesneyi doğru olarak sayar; 3 sayıyı veya 6 kelimeli bir cümleyi tekrarlar
Sosyal: Basit oyunları oynar; giyinme sırasında yardım eder (kıyafetlerinin düğmesini çözer ve ayakkabılarını giyer); ellerini yıkar

48 ay
 

Motor: Bir ayağı üzerinde zıplar; eliyle topu fırlatır; resimleri kesmek için makas kullanır; iyi tırmanır
Adaptif: Bir modele bakarak köprüyü kopyalar; 5 küpten oluşan bir kapıyı örnek alarak yapabilir; daire ve artıyı kopyalar; baş dışında 2 ya da 4 parçası olan bir insan çizebilir; 2 çizgiden daha uzun olanını söyleyebilir
Lisan: Dört parayı doğru olarak sayar; bir öykü anlatır
Sosyal: Sosyal etkileşim ve rol oynamanın başlamasıyla birkaç çocukla birlikte oynayabilir; tuvalete tek başına gider

60 ay
 

Motor: Seke seke gider
Adaptif: Kopyalayarak bir üçgen çizebilir; iki nesneden daha ağır olanını söyleyebilir
Lisan: Dört rengin ismini söyler; 10 heceli bir cümleyi tekrar eder; 10 madeni parayı doğru olarak sayar
Sosyal: Giyinir ve soyunur; kelimelerin anlamları hakkında sorular sorar; evle ilgili rol yapabilir